Yazılarımı sizinle paylaşırken anlatmak istediklerimi dijital sanatçıların izin aldığım bir çalışması ile birleştiriyorum.  Bu yazı için bir oyunu seçtim.  Monument Valley oyununda imkânsız bir mimari yapıyı ustalıkla manipüle edip, nefes kesici güzellikteki ortamda, sessiz bir prenses olan İda’ya rehberlik etmeniz bekleniyor. Oyuncular diğer dünyalara ulaşmak için içinde oldukları dünyayı değiştirip, İda’yı optik yasımalar ve imkansız nesneler ile dolu labirentlere yönlendiriyorlar.

Gelecekte yolunu bulmak bu kadar zor ve karmaşık mı olmalı?

Küreselleştiğini düşündüğümüz dünya COVID-19 ile uğraştıkça önemli ölçüde değişime uğruyor. Corona pandemisi daha önceki pandemilere hiç benzemiyor. Dijitalizasyon çağına kadar sınırlı olanaklarla sahip olduğumuz sosyal ağlar normal ve yeni normale geçiş şartlarını belirliyor.

“Evde Kal” ın hepimize açtığı alan ile ağlar üzerindeki paylaşımlar daha da çok ilgi görüp yayılıyor. Hem şirketler hem de tüm çalışanlar çalışma hayatının içinde ne kadar kalacaklarını tahmin etmeye, eksponansiyel hızda değişen dinamiklere nasıl uyum sağlayacaklarını anlamaya çalışıyor.

Alıştığımız bilgi edinme yolları zaten değişmişti. Pandeminin etkisi ile bu yollara yeni sokaklar, yeni araçlar eklendi. Artık bir anda normalde linklenemediğimiz konferansların, canlı yayınların, gelecekçi tartışmaların ve bedava online eğitimlerin içinde kendimizi buluyoruz.

Birçok fütürist, kanaat önderi, iş insanı, akademisyen gelecek ile ilgili öngörülerini yayınlıyor. Farklı görüşler farklı tahminler var. Benim savunduğum ana tez; bu kadar büyük bir değişimden sonra tamamen eskiye dönmenin mümkün olmadığı. Kaldı ki bu geri dönüş hiç gerekli de değil. Bir yandan hızlı dijitalleşen süreçler, güçlenen devletleşme, değişen tüketici davranışları, kopan tedarik zinciri ağları hepimizin pozisyon almasını hazırlık yapması şart hale getiriyor. Diğer yandan pandeminin yaratacağı öngörülen psikolojik sağlamlık zihinlerimizi yeni imkanları görecek şekilde genişletiyor.

Doğru pozisyon almak için doğru kürasyon en kritik nokta. Ama önce trendleri doğru anlamak için Accenture’un raporunda yer alan Corona sonrası değişecek insan davranışlarının trendlerine bir göz atalım.

Corana Sonrası Yeni Davranış Trendlerini Anlamak

 • Güven Erozyonu: Sisteme, sağlığa, diğer insanlara olan güvenin erozyana uğraması nedeniyle hızlı ve doğru odaklı tesis edilen güven her zamankinden daha önemli hale gelecek.
 • Sanal Yüzyıl Etkisi: Pandemi nedeniyle tüm deneyimin zorunlu olarak sanal ortamlara transferi. Kazananlar bu geçişi yaratıcı uygulamalar ile kolaylaşıranlar olacak.
 • Her İş Sağlık ile İlgili: Pandemi etkisi ile yaratılan sağlık ekonomisinin pandemi sonrasında da etkinliğini koruması. İçerik bağımsız alınan tüm ürün ve hizmetlerin sağlık ile ilişkisinin kurulmuş olma beklentisi. Her işletme sağlık ekosisteminin parçası olacak.
 • Koza İçinde Yaşam: Uzaktan çalışma olanaklarının artması ile yaşamın ve deneyimin merkez üssünün ev haline gelmesi.
 • Değişen Otorite ve Güç Dengeleri: Güçlenen devletçilik ve uzmanlara bağlılığın artması.

Organizasyonel davranışçı olarak yorumum, yukarıdaki beşliden organizasyonları en çok etkileyeceklerin güven erozyonu ve değişen otorite-güç dengeleri olacağı yönünde. Bu iki konuyu derinlemesine araştırdığım yeni makalelerimi çok yakında sizlerle paylaşacağım.

Davranış değişikliklerini anlamadan trendleri okumak yaratacağımız modelin doğruluğunu negatif etkileyecektir. Peki bu yeni davranış trendleri nasıl bir gelecek seçkisine bizi götürecek? Aşağıda Bernad Marr’ın gelecek seçkisini özetine benim eklemelerim ile yer veriyorum.

Corona-19 sonrası öne çıkacak 9 trend

 1. Güçlendirilmiş Dijital Altyapı

COVID-19, insanların evden ve izole bir şekilde çalışmaya, müşterilerinde uzaktan hizmet almaya adapte olmalarına sebep oldu.  Birçok günlük işe dijital çözümler hızlıca bulundu. Güçlü dijital altyapı şirketlerin ve hatta devletlerin sürdürülebilirlikleri için en öne çıkan etken olarak gözlemleniyor. İnsan gücüne olan ihtiyacın azalması devletler ve şirketleri yeni dönemde sosyal uygulamalarda en çok zorlayacak alanlar olarak öne çıkıyor.

 1. Hibrit Çalışmaya Uyum

Tüm iş dünyası aktörleri için uzaktan ve evden çalışmanın yeni kurallarının belirlenmesi ve kurum kültürü ve değişen müşteri ihtiyaçlarına uygun müşteri deneyiminin tasarlanması organizasyonel gelişim açısından en kritik konular olarak tanımlanıyor.

 1. Ağ Yapılarının Etkin Kullanımı ve Blockhain

Kopan tedarik zinciri ağlarının işler hale getirilmesi için önerilen yeni çözümler ve birlikte çalışılabilirlik (interoperability) sorunsalını çözen yeni blockchain yapıları yeniden tanımlanan ve hızlıca adapte olmamız gereken süreçler olarak öne çıkıyor.

 1. IOT ve Daha Temassız Ara Yüzler

COVID-19, hastalığı bulaştırabilecek tüm dokunulabilir yüzeyler konusunda çoğumuza büyük bir farkındalık sağlandı.  COVID-19 sonrası dünyada daha az dokunmatik ekrana, daha çok ses ara yüzüne ve makine görsel ara yüzüne sahip olmamız bekleniyor. Servis ve hizmet sektöründeki tüm müşteri deneyiminin bu yeni akışa göre yeniden tasarlanması gündemi öne çıkıyor.

 1. Robotlara Daha Fazla Güvenme

Pandemi boyunca sağlık sisteminde tedavi etmek ve fabrikaları çalışır halde tutmak için robotlardan yararlanıldı. Sosyal mesafenin de etkisi ile robotların insana rağmen değil, insanlık için kullanımı daha kolay kabul edilebilir bir konsept olarak ortaya çıktı. Bunun sonucu olacak Neo-ludizminin saf dışı kalması bekleniyor.

 1. Büyük Veri Kullanarak Daha İyi İzleme Yapmak

Bu pandemide verinin gücünü gerçek zamanlı olarak görebildik. Bu deneyimden çıkardığımız dersler, nesnelerin interneti teknolojisini ve büyük veriyi kullanarak gelecekteki pandemileri nasıl izleyeceğimiz konusunda bizi bilgilendirdi. Ancak bu durum veri etiği konusundaki tartışmaları da bir taraftan canlandırdırdı; artık sadece büyük birkaç şirket değil, tüm devletler de ana oyuncu olarak sisteme domine etmeye başlıyor.

 1. Daha Fazla Online Alışveriş

Alışverişin çoğunluğu zorunlu nedenler ile online alışverişe döndüğü için COVID-19, sistemleri daha önce hiç olmadığı şekilde bu yöne doğru itti. COVID-19’dan sonra rekabetçi kalmak isteyen işletmeler online hizmetler vermenin yollarını arıyor ve talepteki artışları karşılamak için lojistik ve dağıtım sistemlerinde iyileştirmeler yapıyor.

 1. Yapay Zekanın Sağladığı İlaç Gelişimi ve Tele-Tıp

Yapay zekâ, ilaç geliştirmenin ideal partneri olarak öne çıktı. Mevcut gerçekliğimiz, yapay zekayı ilaç geliştirmede kullanmak konusunda gelecekteki çabaları canlandıracaktır. Doktora veya sağlık merkezine koşmaktansa uzaktan sağlık hizmeti verilmesine olanak sağlanmaya başlandı. Bazı sağlık hizmeti sağlayıcıları COVID-19’dan önce bu işle uğraşmış olsalar da birçok alanda sosyal mesafe zorunlu hale geldiği için bu hizmetin faydası daha da öne çıktı. Bu konudaki geliştirmelerin sosyal faydası ve maliyet düşürücü etkisi nedeniyle devletler tarafından desteklenmesi bekleniyor.

 1. Daha Fazla Dijital Etkinlik ve Motivasyonel Araç Tasarımı

İnsanların katılım gösterdiği ve dijitale geçmeye zorlanan etkinliklerin organizatörleri ve katılımcıları, dijital etkinliğin avantajları ve dezavantajları olduğunu fark etti. Her alanda olduğu hibritleşme bu alanda da beklenmektedir. Bir bölümü katılımcılar ile yüz yüze, diğer bölümlerinin de dijital olarak yapıldığı hibrit etkinliklerde hızlı bir yükseliş öngörülüyor. Organizasonların yüzyüze iletişimde kullandıkları motivasyon araçlarını hem sadece uzaktan hem de hibrit yönetilen takımlar için yeniden düzenleme ihtiyacı ortaya çıkıyor.

Özetle, COVID-19, hem sistemlerimizi hem de sabrımızı zorluyor; ancak aynı zamanda psikolojik sağlamlığımızı arttırarak gereklilikten kaynaklanan yeni ve yenilikçi çözümler geliştirmemize olanak sağlıyor. İhtiyaç duyduğumuz hızlı uyumlanma için trendleri önden okuyup hem yaratacakları kümüle etkiyi hem de yeni network fırsatlarını birlikte takip etmek için araştırmaya devam ediyorum…


Daha Fazla Dinlemek İçin:

HBR IdeaCast: To Build Strategy, Start with the Future

Bernard Marr’s Future of Business&Technology Podcast: Tech Trends in Practice: Blockchain, AR, Cloud and Edge Computing, Digital Twins&NLP

Bernard Marr’s Future of Business&Technology Podcast: Future Technology Trends, Coronavirus, Etc.

Daha Fazla Okumak İçin:

Accenture: Covid-19, 5 New Human Truths That Experiences Need to Address

Digital Artist:

Felipe GoldSack

 

Yorum Yaz