Dr. Hale Cide Demir
Digital Impressionist
Yeni Çağ Organizasyonları Doktoru

Ben Kimim?

Ben Dr. Hale Cide Demir. Kendimi kısaca “Digital Impressionist – Dijital Empresyonist” olarak tanımlıyorum.

Organizasyonel Davranış” üzerine yaptığım doktoramın tez konusu; “Dijitalizasyonun Organizasyonlar ve Liderlerin İzlenimi Üzerindeki Etkileri”.

Dünyamızın önünde 5G, dijital dönüşüm, yapay zekâ, robotlar, IOT, 3D, blockchain, hologram sistemler ve yenilenebilir enerji ile dolu yeni bir gelecek var.

Dijital Empresyonist olarak bu yeni gelecek için gereken değişimlerin analiz ve empresyonist yaklaşımla yorumunu yapıyorum. “Sürdürülebilir başarıyı yakalamak ve artırarak ilerlemek için fütürist akılla nasıl organizasyonel tasarım ve dönüşüm yapılır?” konularında araştırma yapıp verdiğim yüksek lisans derslerinde hem paylaşıyor hem de araştırma ve öğrenmeyi sürdürüyorum. Aynı zamanda çok sevdiğim işime de her gün ilk gün heyecanı yaşayarak sürekli öğrenmenin getirdiği verimlilik ile devam ediyorum.

Dijital Empresyonist Ne Demek?

Bu tanımın temeli iki kavrama dayanıyor; dijital dünyanın internetteki görünen etkisini ifade eden önemli performans belirleyicisi “impression- etkileşim” ve bir sanat akımı olan “impressionism-empresyonizm”.

Empresyonist resim akımı resmedilen şeyleri gerçekte oldukları gibi değil de onlardan edinilen intibaların yarattığı duygu ve etkileri de işin içine katıp görüntülenen halini yorumlayarak artırılmış bir analizle aktarmaya çalışır. Ben de “Dijital Empresyonist” olarak “liderlerin ve organizasyonların geleceğe uyumlanmak üzere değişimlerine odaklanan, arttırılmış analiz ile desteklenen çalışmalar” üzerinde araştırmalar yapıyor ve öğrendiklerimi, düşüncelerimi bu blog aracılığıyla paylaşıyorum.

Neden Gerekli?

Yaşadığımız çağda büyük dönüşümler oluyor. Hızlanan bir devinimle iş ve yaşama dair her bir faktör dijitalleşiyor, dijitalleşmek zorunda kalıyor! Bu da istisnasız her organizasyonun, katlamalı hızda ve yaygınlıkta her alandaki değişime ayak uydurmasını zorunlu kılıyor.

İş ve kariyer dünyasının koşulları daha önce hiç olmadığı kadar zorlu hamleler yapılmasını gerektiriyor! Ofisten ve uzaktan çalışanların verimliliğini, hibritleşen organizasyonel yapıları anlamak, yönetmek, yeni normale adaptasyonu sağlamak için birlikte öğrenmeye ihtiyaç duyuluyor.

Her alanın tam merkezinde ileri seviyede teknolojinin olduğu bir evreden geçiyoruz. Rekabete ayak uydurmak, ayakta kalmak ve başarılı olmak; yepyeni şeyler düşünerek tasarlayarak geleceğe uyumlanarak farklı, cesur, bozguncu, sıra dışı ve teknolojiyle tam olarak entegrasyonu sağlamış yepyeni ve hibrit organizasyonel dizaynlarla mümkün olabilecek.

Biz dijital liderlerin birlikte öğrenme, birlikte yetkinlik geliştirmek için ortak platformları çok etkin kullanmamız gerekiyor. Geleceğin istediği yetkinlikleri yükseltecek gerekli kaynakları yaratmak ve temel gereksinimlere odaklanmak için hiçbir kişi ve organizasyonun kaybedecek bir dakikasının bile olmadığını düşünüyorum.

Hakkımda

İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Politika Bölümü’nden mezun olduktan sonra perakende ve finans sektörlerinde kazandığım deneyimlerimi Marmara Üniversitesi’nde “Yönetim Organizasyonel Davranış” üzerine doktora yaparak geliştirdim.

Dijitalizasyon ve Organizasyonel İzlenim Yönetimi” konulu tezimi hazırlarken üzerine çalıştığım tüm konularda deyim yerinde ise müthiş bir “aydınlanma” yaşadım. Özellikle dijitalizasyon, strateji yönetimi, dijital liderlik ve dijital-organizasyonel dönüşüm konularına çok yoğunlaştım. Deneyimlerimi aktarabilmek için Kadir Has Üniversitesi’nde MBA öğrencilerine “Dijital Stratejik Yönetim” dersi vermeye başladım.

Ve asıl işimin yanında diğer faaliyetlerim;

  • Adı “Dijital Empresyonist” olan kitabımı yayına hazırlıyorum.
  • Başta kadınların güçlenmesi olmak üzere “İşte Eşitlik, Kapsayıcılık” projelerinde üyesi olduğum Etiler Soroptimist Kulübü bünyesinde görev alıyorum.
  • Kurucu üyesi olduğum İstanbul Blockchain Women’da etkin olarak yer alıyorum.
  • Dijital sanat araştırmacısıyım.
  • Fütüristler Derneği üyesi olmanın ötesinde gelecek çalışmalarına ileri seviyede ilgi duyuyorum.
  • Ece ve Duru’nun annesiyim -ki aslında en önemli işim, uğraşım, hayat amacım bu alanda