Bu giriş cümlesi hepimiziacaba aşı mı çıktı, ilk deneyenlerden mi olmalıyım? sorularına götürüyor. Sağlığımız kadar önemli olmasa da sağlığımızın finansmanı için gereken yeni yetenekler kazanmayı kolaylaştıracak bir kavramı birlikte hatırlayalım istedim.

Adı; erken benimseyen olmak (Early adopter)… En basit tanımı ile erken benimseyenler, yeni bir ürünü, yeniliği ya da teknolojiyi diğerlerinden önce kullanan kişi ya da organizasyonları ifade eder. Biz aynı kavramı kendimizin ve organizasyonumuzun gelişimi için nasıl kullanabiliriz, birlikte göz atalım…

Pazarlama dersi alanlar, bu alanda çalışanlar, pazar araştırması yaparken, müşterilerini sınıflandırırken,,,,  bu kavramı sıkça kullanır. Erken benimseyenler teknolojiye uyumu anlatan Rogers’ın beşli kategorizasyonunun ikinci aşamasında yer alır. Kendilerinden bir önceki aşamada yer alan “yenilikçiler” nüfusun sadece %2.5 ile temsil edildiği ve yaygınlaşma sürecinde fikir lideri olarak erken benimseyenler ile benzer bir performans gösterdiği için bu yazımda erken benimseyenlere odaklanmayı tercih ettim.

Erken benimseyenler genelde stratejik liderlerdir ve değişim ihtiyacının şiddetle farkındadırlar. Bu nedenle de yenilikçi ve değişiklikleri benimsemeye çok yatkındırlar. Yeniliklerin benimsenmesi için çok az bilgiye ihtiyaç duyarlar, değişimin benimsenmesi için kolaylaştırıcı olurlar.

Peki erken benimseyenlerin bu pozitif, kolaylaştırıcı etkisi nasıl görünür olur?

“Organizasyonlarda yeniliği erken benimseyenler, yeniliğin benimsenmesini meşrulaştırarak, ikna edici kanıtlar öne sürerek yeniliğin başarılı bir şekilde yayılmasında kritik bir rol oynarlar.”

Covid-19’un etkisi ile hepimizin gündemini meşgul eden hızlandırılmış dijitalleşmeye uyum için değişim yönetimini kolaylaştırıcı çözümler aradığımız bu dönemde,,, erken benimseyenleri anlayıp, çoklayabilmek sayılarını arttırmak çok değerli…

Yeniliğin benimsenmesinin ilk aşamasında öğrenme, rekabet ve taklit en önemli tetikleyicilerdir. Organizasyon seviyesinde yapılan yapılan araştırmalara göre;

  1. Bir yeniliğin benimsenmesi,,,, doğrudan deneyimden olumlu yönde etkilenir. Özellikle, belirli bir yeniliğin önceki başarılı deneyimi, organizasyonu benzer bir yeniliğin mevcut başarısına ikna ederek onu benimseme eğilimini artırır.
  2. Yeniliğe adapte olmaya karar verilmesi üst yönetimin tutumuna bağlıdır. Üst yönetimin tutumu yeniliklerin dikkate alma alınma ve benimsenme olasılığını yükseltir.

“Organizasyonumuzda daha fazla erken benimseyen olmasını nasıl sağlarız? Mevcut takımları erken benimseyen takımlara dönüştürebilir miyiz?”

Her zaman olduğu gibi organizasyonun tabanını oluşturan kültüre odaklanmak en kısa olmasa bile en kalıcı yol. Organizasyonların erken benimseme kültürünü oluşturması için bu konuda iyi yol alan,,,,, markalarca deneyimlenmiş metotlar var.

Listenin en başında her başarılı olması istenen organizasyonel değişimin ihtiyaç duyduğu ilk madde olan, liderlerin zihniyet değişikliği, değişime olan inancı, güveni ve kesintisiz desteği yer alıyor. Eğer bunu sağlayabildiysek diğer maddelere geçebiliriz;

  1. En yeni araçları takımların kullanımına sunun. 

Birlikte deneyimleyebileceği en yeni araçlara, uygulamalara sahip olmak yenilikçilik kültürünü teşvik eder. Çalışanların yeni teknolojinin nasıl kullanılabileceği hakkında düşünmelerini sağlar ve yenilikçiliğin en önemli yolu olan fikir sıçramalarını doğurur.

Hızlı Uygulama: Covid-19 etkisi ile daralan pazarlama ve İK bütçeleri düşünülünce kısa bir yol da önermek şart oldu…. Tüm organizasyona yetecek bu yatırım sizi zorluyor ise şimdilerde her büyük kurumun yaptığı gibi kuluçka merkezlerini şirketin içinde tutup, maliyeti düşürüp, düzenleyeceğiniz süreli oryantasyon programları ile deneyimi arttırabilirsiniz. Zaten müşterisi olduğunuz ya da potansiyel müşterisi olabileceğiniz teknoloji firmalarından bu deneyimi daha az maliyet ile yaşatabilmeniz için iletişime geçebilirsiniz.

  1. Takım aradaşlarını yeni teknolojilerle ilgilenmeye teşvik edin. 

Google’ın uygulamasında olduğu gibi çalışanların en son teknolojileri denemek ve fikirleri test etmek için zaman ayırmasını sağlayın. Takımları kendilerini yeni bir icat, uygulama, program vb. alıştırmaları için iş günlerinden bir saat ayırmalarını isteyerek en son gelişmelerle etkileşim kurmalarını kolaylaştırın.

Hızlı Uygulama: Günde bir saat, verimlilik hesaplarını nasıl etkiler derseniz,,,, seçilen Seçilen takımlardaki  çalışma arkadaşlarının yeni bir cihazın uygulamalarını özetleyen bir sunum yapmasını sağlayın. Böylece birlikte öğrenme şansını yakalar yakalayıp ve takımınız bu sunum ile bu yeniliğin iş kolunuz ya da ekosisteminiz üzerindeki olası etkisine odaklanabilir, yeni yollar bulabilir. bulabilirsiniz.

  1. Oyuna katılmayı teşvik edin ve yenilikçileri ödüllendirin.

Çalışanlarınıza teknoloji haberlerini takip etmeleri önerin. Bunu en iyi yapıp takım içinde etki yaratanları ödüllendirerek yenilikleri teşvik etmeleri için onlara bir şans verin. Hepimizin gelecek için ihtiyaç duyduğu yetkinliklere sahip olduklarını onlara hissettirin. Yeni bir yol, yeni bir platform keşfeden ve uygulayan çalışana daha iyisini yapabileceğini söyleyip ücretli izin ile teşekkür edin.

Hızlı Uygulama: Önemli olan yeniliğin ödüllendirildiğini ödüllendirildiğinin hissedilmesi, çabanın fark edilmesi. Elbette hepimiz önerilen ve hayata geçen uygulamanın kazancından pay almayı isteriz Ama ama girişimcilik ödülleri bu dönem için biraz iddialı olabilir. En son yenilikleri ekibinizin geri kalanına ileten ekip arkadaşınızı ücretsiz bir öğle yemeği ile ödüllendirebilirsiniz

  1. Erken benimseyen bir ruhla liderlik edin. Önce siz erken benimseyin.

Merak eden, merak etmeyi teşvik eden, ödüllendiren lider olun. En yeni araçları deneyip, deneyimini ortak platformlarda paylaşmaktan çekinmeyin. Performans toplantılarının yanında sadece yenilik için yapılabilecek araları öneri toplantılarını da organize edin.

Hızlı Uygulama: Son dönemin en popüler İK uygulamalarından olan tersine mentörlük için uygun adayları belirleyin. Çeşitlilik yönetimine her zaman olduğundan daha fazla önem verin. Farklı merak, bağlılık, yaş, eğitim geçmişlerinden çalışma grupları kurun.

Yeniliği benimsemek için bekleyen organizasyonların ve liderlerin rekabet şansları gün geçtikçe azalıyor. Normalin bile yenisini konuştuğumuz bu dönemde hem liderin hem de organizasyonların yapabileceği en iyi şey, yatırım organizasyon kültürlerini ve kendi düşünce sistemlerini erken benimseyenleri destekleyecek şekilde evritmek. evirtmek.

Daha fazla okumak için:

Changgeun Yun. Public Performans&Management Review. Early Innovation Adoption: Effects of Performance-Based Motivation and Organizational Characteristics

Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations (5th ed.). New York, NY: Free Press.

https://mashable.com/2016/02/01/importance-company-intranet/

Digital Artist: 

Aleksander Szczepanik – rhodotus

Brian Perez – florobeats

Yorum Yaz